Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  maišelis (aksesuaras)

Nedidelis audeklinis, popierinis ar kitoks reikmuo kam nors susidėti.

Termino atitikmuo užsienio kalba

bag anglų kalba

Collins English Dictionary Complete And Unabridged, 9th ed., Harper Collins Publishers, 2007, p. 120.