Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  G. Kanovičiaus spektaklio „Nusišypsok mums, Viešpatie“ premjera

G. Kanovičius. „Nusišypsok mums, Viešpatie“. 2 dalių spektaklis romanų „Nusišypsok mums, Viešpatie“ ir „Ožiukas už porą skatikų“ motyvais. Iš rusų k. vertė F. Vaitiekūnas. Insc. aut. R. Tuminas, A. Grikevičius, rež. R. Tuminas, dail. A. Jacovskis, kost. dail. A. Jacovskytė, komp. F. Latėnas. Vilniaus mažasis teatras.
Efraimas ben Jokūbas Dudakas – S. Račkys; Šmulė Senderis – V. Grigolis; Avneris Rozentalis – G. Girdvainis; Chloinė-Genechas – V. Šapranauskas; Palestinietis – A. Žebrauskas; Rabi Aviezeris, rusų karininkas – E. Jaras; Nechama-Ožkelė – I. Burneikaitė; Judlas Krapivnikovas – M. Capas; Krapivnikovo moteris – R. Jakučionytė; Joselis Čigonas – A. Šinkūnas; Chasia, Joselio Čigono žmona – L. Kalpokaitė; Lietuvis rekrūtas – J. Braškys; Šmulės Senderio žmona – E. Čekuolytė; Scenose – K. Brogaitė, E. Čekuolytė, R. Jakučionytė, L. Kalpokaitė, V. Ramanauskaitė, J. Braškys, M. Capas, E. Jaras, V. Petrauskas, A. Šinkūnas, V. Tudorakė.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.