Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  L. Pirandelo spektaklio „Belavita“ premjera

L. Pirandelas. „Belavita“. Iš italų k. vertė A. Vaišnoras. Rež. D. Bagdanskaitė, scenogr. A. Norvaišas, kost. dail. D. Urbonavičiūtė, A. Norvaišas, rež. asist. V. Petrauskas. Spektaklyje panaudota S. Mazocco, R. Murolo, G. Fancinlli, C. Bollati muzika. Vilniaus mažasis teatras.
Belavita – G. Girdvainis; Denora – A. Dapšys; Kontento – A. Žebrauskas; Sinjora Kontento – M. Bičiūnaitė; Kontoros tarnautoja – L. Kalpokaitė; Ponas Džordžinas – A. Šinkūnas.  Muziką atlieka L. Kalpokaitė, A. Klimas.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.