Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  M. Ivaškevičiaus spektaklio „Kaimynas“ premjera

M. Ivaškevičius. „Kaimynas“. Rež. C. Graužinis, dail. V. Masteikienė. Vilniaus mažasis teatras.
Vaidina: A. Čepaitė, E. Gabrėnaitė, I. Burneikaitė, A. Dapšys, S. Račkys, G. Girdvainis ir kiti.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.