Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  T. Viljamso spektaklio „Žemiškoji karalystė (Septyni Mertl pasirodymai)“ premjera

T. Viljamsas. „Žemiškoji karalystė (Septyni Mertl pasirodymai)“. 2 veiksmų pjesė. Iš anglų k. vertė V. Vulfas. Rež. R. Atkočiūnas, M. Jevdokimovas, dail. A. Žibikas, komp. F. Latėnas, rež. pad. A. Kvietkauskas. Lietuvos rusų dramos teatras.
Viščiukas – M. Jevdokimovas; Mertl – R. Vagnerytė; Lotas – E. Mikulskis, D. Denisiukas.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.