Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  A. Puškino spektaklio „Mocartas ir Saljeris“ premjera

A. Puškinas. „Mocartas ir Saljeris“. Mažoji tragedija. Scenos iš „Fausto“. Rež. V. Tertelis, dail. N. Livont. Lietuvos rusų dramos teatras. Mažoji scena.
Atlikėjas – O. Mokšanovas.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.