Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  A. Nikolajo spektaklio „Rudens istorija“ premjera

A. Nikolajis. „Rudens istorija“. 2 dalių tragikomedija. Rež. A. Helde, dail. A. Treimane. Spektaklį atnaujino aktoriai. Lietuvos rusų dramos teatras.
Libero Boka – A. Demidovas; Luidži Palja – A. Inozemcevas; Ambra – J. Maivina.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.