Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  T. Viljamso spektaklio „Šauksmas“ premjera

T. Viljamsas. „Šauksmas“. Žaidimas dviems (Paskutinysis pjesės variantas). Vertė V. Vulfas. Rež. A. Dirda, dail. M. Gladyševas, komp. A. Martinaitis. Lietuvos rusų dramos teatras. Mažoji scena.
Klerė – N. Kazlauskaitė; Feličė – V. Serovas.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.