Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  A. Puškino spektaklių „Šykštusis riteris“ ir „Akmeninis svečias“ premjera

A. Puškinas. „Šykštusis riteris“. „Akmeninis svečias“. Rež. A. Inozemcevas, dail. M. Percovas, muz. dal. ved. N. Miščenko, choreogr. L. Dabužinskaitė, rež. pad. L. Timochova. Lietuvos rusų dramos teatras. Mažoji scena.
„Šykštusis riteris“. Alberas – V. Serovas; Ivanas – V. Kirejevas; Žydas – V. Lobunecas; Baronas – A. Inozemcevas; Hercogas – S. Mazgo; Juodasis riteris iš sapnų – N. Antonovas; Dama iš sapnų – N. Kazlauskaitė.
„Akmeninis svečias“. Don Chuanas – V. Serovas; Leporelas – V. Kirejevas; Vienuolis – V. Lobunecas; Dona Ana – N. Kazlauskaitė; Laura – V. Stasenia; Don Karlas – N. Antonovas; 1-asis svečias – A. Demidovas; 2-asis svečias – S. Zinovjevas.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.