Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  nuorašas

Tiksliai nurašytas visas dokumentas. Darant nuorašą (ranka, rašomąja mašinėle ar kompiuteriu) tiksliai nurašomas visas dokumento tekstas, net antspaudo įrašas.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvių kalba ir literatūros istorija, http://ualgiman.dtiltas.lt/nuorasas_ir_israsas.html (žiūrėta 2012 08 20).