Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  indo lankas

Arkos ar pusžiedžio formos rankena indo viršuje.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=components&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300197226 (žiūrėta 2011 04 19).

Termino atitikmuo užsienio kalba

bail handle; bail-handle; bail; bale handle; falling handle anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=components&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300197226 (žiūrėta 2011 04 19).