Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  ūkinis pastatas

Pastatas naudojamas žemės ūkio reikmėms (žemės dirbimui, derliui, gyvulių laikymui).

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=barn&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300004898 (žiūrėta 2011 01 12).

Termino atitikmuo užsienio kalba

agricultural building; agricultural facility anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Onlinehttp://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=built+work&logic=AND&note=&subjectid=300004898 (žiūrėta 2013 02 19).